Rolul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale este acela de a realiza politica Guvernului în domeniile comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale.

Principalele obiective ale Comunicațiilor și Societății Informaționale prevăd asigurarea dezvoltării strategiilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societăților informaționale, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea în spaţiul cibernetic; definirea obiectivelor strategice din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale; definirea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi coordonarea politicilor în domeniul său de competenţă.

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are rolul de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea legislației europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, în cadrul procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene.

Totodată, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este abilitat să asigure coordonarea celorlalte autorităţi publice în vederea realizării coerenţei politicilor şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale; să asigure comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu sectorul privat şi cu societatea civilă, pentru a da consistenţă politicilor şi strategiilor; să elaboreze, finanțeze, implementeze, monitorizeze, evalueze, promoveze și să administreze programe și proiecte guvernamentale, în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice.

Bulevardul Libertăţii, Nr. 14, Sector 5, Bucharest, Romania

Fă-ți stagiul la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Web Frontend Development Intern
Bulevardul Libertăţii, Nr. 14, Sector 5, Bucharest, Romania
Rolul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale este acela de a realiza politica Guvernului în domeniile comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale. Principalele obiective ale Comunicațiilor și Societății Informaționale prevăd asigurarea dezvoltării strategiilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societăților informaționale, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea în…
Web Backend Development Intern
Bulevardul Libertăţii, Nr. 14, Sector 5, Bucharest, Romania
Rolul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale este acela de a realiza politica Guvernului în domeniile comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale. Principalele obiective ale Comunicațiilor și Societății Informaționale prevăd asigurarea dezvoltării strategiilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societăților informaționale, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea în…